Select Page

Srednja šola Slovenska Bistrica že nekaj let sodeluje pri raziskovalnih nalogah in jih tudi spodbuja. V šolskem letu 2022/23 se je lotilo raziskovanja 15 dijakov. Dijaki z raziskovanjem, eksperimentalnim, laboratorijskim delom,  opazovanjem in zapisovanjem meritev pridobijo poleg novega znanja tudi mnogo novih izkušenj. Svoje rezultate znajo prikazati v različnih oblikah, o njih znajo razpravljati, oblikovati zaključke ter pravilno zapisovati vire in dodatno literaturo. Svojo raziskovalno nalogo so predstavljali na regijskem in na državnem nivoju ter jo tudi zagovarjali pred strokovnimi komisijami. Letos je na državnem nivoju tekmovalo skoraj 300 raziskovalni nalog na različnih področjih iz različnih srednjih šol in gimnazij. Uspeh, dosežen na takem tekmovanju, je res zelo velik uspeh, saj so vse raziskovalne naloge izredno zanimive in skrbno pripravljene.

 

Z 11 raziskovalnimi nalogami so naši dijaki 29. marca 2023 v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko sodelovali na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja. Na 57. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo 15. maja 2023 v Murski Soboti, se je uvrstilo 8 raziskovalnih nalog. Na državnem tekmovanju so naši dijaki osvojili eno zlato priznanje, 3 srebrna in 4 bronasta priznanja.

 

Vrsta priznanja Naslov raziskovalne naloge Avtor oz. avtorica Mentor / mentorica / mentorji
Zlato priznanje Merjenje oddaljenosti supernove tipa Ia Damjan Dovnik

mag. Marko Žigart,

dr. Jure Japelj

Srebrno priznanje Vpliv temperature in zračne vlage na preobrazbo bub velikega mokarja
(Tenebrio molitor)
Svit Stramšak Vera Cunk Manić

Razpršenost Worthingtonovega

povratnega curka

Vita Robar mag. Marko Žigart
Mešalni ventil iz materiala ABS in merjenje prehodnega pojava pri kovinskem mešalnem ventilu Filip Rap mag. Marko Žigart
Bronasto priznanje Ali lahko sami uravnavamo krvni sladkor? Tjaša Blažič Vera Cunk Manić
Soočanje podjetja Grand Corporation Založnik, d. o. o. z aktualnimi izzivi družinskih podjetij Neža Založnik Cirila Hajšek Rap
Preverjanje biološko aktivnih komponent formuliranega ekstrakta cvetnega prahu v organogel Hana Kocet

mag. Damijana Gregorič,

izr. prof. dr. Maša Knez Marevci,

asis dr. Taja Žitek

Spremljanje koncentracije aktivnih komponent pri ekstrakciji kurkume Miha Mavsar

mag. Damijana Gregorič,

doc. dr. Petra Kotnik,

mag. Marko Žigart

Iskrene čestitke vsem sodelujočim.

Zapisala: Vera Cunk Manić

Dostopnost