Select Page

Srednja šola Slovenska Bistrica kot upravljalec nepremičnine  753-1314/0-0, 1/1, parcelna številka 1314/0, KO 753  Slovenska Bistrica, javnost seznanja z  N A M E R O  O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTNE PRAVICE v korist služnostnega upravičenca, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kot je razvidno iz naslednje namere (povezava).

Za Srednjo šolo Slovenska Bistrica Ivica Pučnik Ozimič, ravnateljica

 

Dostopnost