Select Page

Društvo za Združene narode za Slovenijo že deveto leto razpisuje nagradni natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želimo dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah z risbo, besedo ali s fotografijo.

Društvo natečaj organizira v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.

Natečaj za srednješolce obsega naslednje kategorije:

  1. 1.    Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. 2.    Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. 3.    Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Društvo je za temo letošnjega natečaja izbralo medkulturni dialog, saj želimo med mladimi dvigniti raven osveščenosti o pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur. Decembra 2012 je namreč Generalna skupščina Združenih narodov obdobje 2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur.

Srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter risbo, esej ali fotografijo pošljite na društvo. 

Rok za oddajo del je 10. november 2014.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želijo na Društvu za Združene narode za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Svoje izdelke pošljite ali prinesite prof. Maji Kodrič Crnjakovič (majakc@sssb.si).

Dostopnost