Select Page

V sredo, 13. 10. 2021, nam je uro zavarovalnih storitev popestrila ga. Melita Šendlinger, ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovanja pravnih oseb pri Zavarovalnici Triglav. Dijakinjam in dijakom je skozi prakso poskušala predstaviti delo v omenjeni zavarovalnici.

Zavarovalnica Triglav, d. d., ki ima svoj sedež v Ljubljani, je obvladujoča družba skupine Triglav. S svojim znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 120 let skrbi za nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Dijakinje in dijaki so spoznali vrste zavarovanj, način prijave škodnega dogodka, pripravo zavarovalne ponudbe za izbrano zavarovanje, ugodnosti posameznega zavarovanja, osnove za izračun zavarovalnih premij … Posebni poudarek je namenila zavarovanju pravnih oseb. Dijakinje in dijake je med drugimi zanimala vloga zavarovalnega zastopnika – kako ga zavarovalnica izbere in katera znanja mora le-ta obvladati.

Na vsa omenjena in še mnoga druga vprašanja je ga. Melita Šendlinger odgovarjala skozi sproščeno debato.

Zapisala: Simona Luetić

Foto: Nika Bradan, 4. č

Dostopnost