Select Page

Dragi dijakinje in dijaki!

Po dobrih dveh mesecih se v ponedeljek, 18. maja, dijaki zaključnega letnika spet vračate v šolo. Veseli smo, da se kmalu vidimo!

  • Uvodoma vas obveščam o spremembi šolskega koledarja, ki letos za maturante daje dve dodatni možnosti:
    • dijaki zaključnih letnikov lahko, če želite, izboljšujete oceni iz dveh predmetov, in sicer 27. in 28. 5. 2020 ali
    • če bo treba, opravite en popravni izpit in izboljšujete oceno pri enem predmetu.
  • Prilagamo urnik dela po oddelkih (priloga 1).

V času pouka bo na voljo hladna malica. Nanjo se prijavite po ustaljenem načinu do petka, 15. 5., do 11. ure.

  • Pouk lahko obiskujete izključno zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal), zato posredujemo Izjavo o zdravju (priloga 2: Izjava za polnoletne dijake; priloga 3: Izjava za starše mladoletnih dijakov), ki jo do vstopa v šolo podpisano pošljete na e-naslov info@sssb.si ali jo najkasneje v ponedeljek, 18. maja, predate osebju pred vstopom v šolo.
  • Ker ponovna vzpostavitev pouka povečuje tveganje za prenos okužbe, vam v skladu s priporočili NIJZ posredujemo zdravstveno-higienska navodila (priloga 4), ki so jih dolžni upoštevati vsi dijaki.
  • Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil seznam bolezni, zaradi katerih bi dijaki potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature (priloga 5). Če ima dijak ali oseba iz njegove družine oz. skupnega gospodinjstva zdravstvene omejitve, omenjene v seznamu, vrnitev v šolo odsvetujemo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

Starši o morebitnem neobiskovanju pouka dijaka obvestijo razrednika.

Hvala za Vašo pozornost! Vem, da bomo s skupnimi močmi varno prispeli do uspešnega zaključka!

Mag. Iva Pučnik Ozimič,
ravnateljica

 

 

 

Dostopnost