Select Page

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je 20. in 23. septembra 2022 pod pokroviteljstvom SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) potekal SPIRIT Inovacijski kamp.

Dogodka so se udeležili dijaki zaključnih letnikov programa ekonomski tehnik. Dijake je nagovoril in motiviral Matjaž Štamulak, finančni in investicijski svetovalec, lastnik podjetja Cresus, premoženjsko svetovanje.

Prav vse ideje, ki so nastale na Inovacijskem kampu na Srednji šoli Slovenska Bistrica, bodo med šolskim letom 2022/23 doživele svojo realizacijo.

Čeprav je bil inovacijski kamp le dvodnevni dogodek, so mladi pokazali veliko delovno vnemo in željo po ustvarjanju novega.

Besedilo in fotografije: Cirila Hajšek Rap in Andreja Šulek, koordinatorici projekta SPIRIT           

 

 

Dostopnost