Select Page

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica bomo v tem in prihodnjem šolskem letu sodelovali v mednarodnem projektu Erasmus+ z naslovom: Let’s change the world with Renewable energy (slovensko: Spremenimo svet z obnovljivo energijo). V projekt je vključenih šest srednjih šol iz šestih držav. Z dijaki s Poljske, iz Turčije, Belgije, Severne Makedonije in Latvije bomo izmenjevali ideje o obnovljivi energiji in iskali učinkovite rešitve.

Skupaj bomo izpeljali šest projektov; vsak naj bi se odvijal v eni izmed sodelujočih držav. Zaenkrat bomo projekte izvajali virtualno, upamo pa, da nam bodo epidemiološke razmere kmalu omogočile mednarodne izmenjave in s tem potovanja v partnerske države. V prvem sklopu se bomo učili o obnovljivi energiji in ravnanju z odpadki, nato pa nadaljevali s projekti o energiji vetra, vode, sonca in biomase. V vseh štirih projektih bo velik poudarek na znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki. V zadnjem projektu bomo debatirali o trajnostni energiji v prihodnosti in oblikovanju pametnih, zelenih mestnih modelov.

Naša prva naloga je bila priprava logotipa. K ustvarjanju logotipov so profesorji spodbudili dijake drugih letnikov v okviru izbirnih predmetov ITS. Pri izdelavi logotipov so dijaki pokazali veliko ustvarjalnosti in izvirnosti. Izmed vseh prijavljenih izdelkov smo izbrali tri, ki smo jih poslali partnerjem v tujino, kjer bodo izglasovali logotip, ki bo predstavljal omenjeni mednarodni projekt. Zmagovalne logotipe so ustvarili Ana Rojko, Luka Urban Kitek, Alina Kralj in Matjaž Korošec iz ITS UMETNOST in ITS DRUŽBOSLOVJE.

Naš glavni cilj je vzpodbuditi Evropsko unijo v večje vlaganje v obnovljive vire energije ter si z izmenjavo idej razširiti obzorja in pridobiti čim več izkušenj, ki nam bodo v prihodnosti nedvomno koristile. Srčno upamo, da bomo s predstavitvami svoje ideje razširili po vsej Evropi in s tako pomembno tematiko seznanili čim več ljudi. V omenjene predstavitve bomo vključili statistične podatke za vseh šest držav, predstavili alternativne sisteme gradnje in izolacijske materiale, simulacije elektrarn, modele zelenih mest in še veliko drugega.

Naša pričakovanja so zelo velika. Verjamemo, da se bomo naučili veliko novega in da bomo lahko s svojimi dognanji tudi mi pripomogli k varovanju okolja.

Kaja Vidmar in Nika Petrič, dijakinji 2. b

Slika 1: Avtorica: Ana Rojko

Slika 2: Avtor: Luka Urban Kitek

 

Slika 3: Avtorja: Alina Kralj in Matjaž Korošec

Dostopnost