Select Page

Učbenike bomo izposojali v šolski knjižnici od 24. 8. do 28. 8. 2020 med 8. in 13. uro ter v prvem tednu septembra.

Ob prevzemu učbenikov morajo dijaki predložiti potrdilo o plačilu položnice.

Ob vstopu v šolsko poslopje še vedno veljajo higienski ukrepi, navedeni na spletni strani šole.

Alenka Ajd Bratkovič, knjižničarka

Učbeniški sklad

Dostopnost