Select Page

                       


 

 

V decembru 2020 smo na Srednji šoli Slovenska Bistrica dobili nov dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ KA105. Gre za mladinske izmenjave skupaj s sodelujočimi šolami: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (Baia Sprie, Romunija), Hemijsko-prehrambena tehnološka škola (Beograd, Srbija) in Srednja šola Slovenska Bistrica (Slovenija).

 

Tema našega skupnega projekta je Nadcikliram – okolje saniram/Overcycling restoring the environment.

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja mladih. Skupinam iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo od 5 do 21 dni v različnih državah. Skupaj raziskujejo teme, ki jih družijo in povezujejo. Mladi ob tem razvijajo občutljivost za različne družbene razmere, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi.

 

V projektu bomo dijake/mlade ozavestiti o recikliranju, nadcikliranju, ekološkem ravnanju s surovinami in z odpadnim materialom. Naš namen bo zmanjšati število odpadkov in tako nekoliko prispevati k izboljšanju vremenskih sprememb v Evropi. S pomočjo nadcikliranih izdelkov bomo pripravili kotičke za sproščanje v šoli in ob šoli – Hugge vzdušje. Nadcikliranje

(ang. upcycling) označuje predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri katerih nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih.

 

V projektu bomo izvedli tri izmenjave. Prva izmenjava bo potekala v mesecu septembru 2021 v mestu Baia Sprie v Romuniji, kjer bodo dijaki spoznavali, da v okolju poskrbijo za racionalno ravnanje z odpadki. Druga izmenjava bo potekala v mesecu maju 2022 v Beogradu, kjer se bodo dijaki seznanili z aktivnostmi krožnega gospodarstva. Tretja izmenjava bo potekala v mesecu decembru 2022, v Sloveniji na Srednji šoli Slovenska Bistrica, usmerjena bo predvsem v delavnice nadcikliranja in ustvarjanje kotičkov za sproščanje v šoli in ob njej.

Mladinske izmenjave bodo temeljile na priložnostnem in neformalnem učenju, ki že od nekdaj predstavlja zelo pomemben del izobraževanja. Zavedamo se, da vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja postaja vse bolj prisotno pri načinu izboljšanja vseživljenjskega učenja.

 

Zapisala:  Simona Luetić, koordinatorica projekta

Fotografije: Simona Luetič, Vesna Jevtić

Dostopnost