Select Page

Kako je možno povezati slovnico in šivanje zaščitnih mask? Na prvi pogled nemogoče.

Prav to smo na šoli naredili s 1. in 3. letniki programa gimnazija.

Prvi letnik gimnazije se pri slovenščini uči besedilno vrsto Predstavitev postopka. Dijakom sem pripravila natančna navodila s fotografijami, kako se sešije maska. Nalogo so dobili preko spletne učilnice s pripisom, naj  izdelajo masko zase, če je mogoče pa tudi za bližnje in ljudi iz ranljivejših skupin. Tisti, ki res niso imeli možnosti šivanja, so lahko spekli tudi kruh.

Tretji letnik gimnazije pri slovenščini trenutno obravnava skladnjo, zato sem jim navodila za izdelavo maske preoblikovala v preverjanje iz skladnje. Tako so v povedih podčrtali stavčne člene, določali priredja, odvisnike itd. Primeri iz besedila so bili v pravilnem vrstnem redu in označeni z drugo barvo. Vsaka faza šivanja maske je tako postala ena od nalog iz skladnje, s katerimi smo preverili znanje.

Dijaki so se zelo dobro odzvali na nenavadno nalogo in sešili veliko zaščitnih mask, še posebej dijakinja Kaja Vidmar iz 1. b, ki je sešila in podarila več kot 30 zaščitnih mask. In še jih šiva.

Primer dobre prakse sem predstavila na RTV SLO v oddaji Dobro jutro v sredo, 8. aprila 2020.

Posnetek oddaje si lahko pogledate na povezavi: https://www.rtvslo.si/tv/razvedrilni/dobro-jutro/arhiv/posnetkov/624?4d=174684408#modal     čas začetka prispevka: 38 minut 19 sekund.

Ostanimo zdravi in pomagajmo drugim.

Vesna Sever, prof.

Dostopnost