Select Page

Drage devetošolke, dragi devetošolci in spoštovani starši!

 Iskreno upamo, da ste zdravi in da ste se že navadili na nove pogoje šolanja.

Vemo, da se v tem obdobju sprašujete, kako bo z vpisom v srednje šole, in da nekatere skrbi, kako bo s prijavami, kako jo oddati in kako se bodo obravnavale.

Najprej vam želimo sporočiti, da bodo vse prijave za 1. letnik srednje šole, ki bodo oddane individualno po pošti ali preko osnovnih šol, obravnavane enakovredno. Novi rok za oddajo prijav je 11. 5. 2020.

Prosimo, da prijave pred pošiljanjem podpišete osnovnošolci in starši, podpis ravnatelja in žig osnovne šole nista potrebna.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo novi rokovnik za izvedbo prijavnega in vpisnega postopka. Več o tem na povezavi

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf.

Podrobnejše informacije o poteku in izvedbi vpisa vam bomo posredovali naknadno v pisnem povabilu. Za dodatna vprašanja lahko pokličete šolsko svetovalno delavko na številko 070 616 987.

 

Ostanite zdravi!                                                                        Mojca Vrečko, svetovalna delavka

 

Najpomembnejši datumi za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednje šole v šolskem letu 2020/2021

 

Datumi

Aktivnosti Kdo?
Do 11. 5. 2020 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2020/2021 Kandidati
20. 5. 2020 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) MIZŠ
Do 25. 5. 2020 Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini Kandidati
Do 16. 6. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 Kandidati
Do 24 . 6. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje obvestila, kdaj se kandidati zglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj …) Srednja šola
Med 30. 6. in 6. 7. 2020 do 14. ure Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole) Kandidati, srednja šola
Do 6. 7. 2020 do 15. ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu, in razdelitev ustreznih gradiv, MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog Srednja šola
Do 6. 7. 2020 do 16. ure Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) MISŽ
Do 9. 7. 2020 do 13. ure

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka

za 2. krog izbirnega postopka

Kandidati, ki so bili neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka, srednje šole z omejitvijo vpisa
Do 14. 7. 2020 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka Srednje šole
Do 16. 7. 2020 do 13. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Kandidati,

srednje šole

Do 16. 7. 2020 Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) MIZŠ
Do 31. 8. 2020 Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev Dijaki
Do 31. 8. 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta Kandidati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost