Select Page

Dijakinje in dijaki!

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo se odločili, da bomo svetovni dan števila pi letos obeležili tudi v našem kraju. Vabimo vas k sodelovanju na dnevu Naj gre vse v PI, ki bo potekal v soboto, 14. marca, ob deseti uri na grajskem dvorišču pred slaščičarno Cuker kuhna.

Potek:

  • od 9.45 do 9.55 zbiranje in prijava recitatorjev;
  • od 10.00 do 11.00 recitiranje decimalk števila pi.

Vmes boste dijakinje in dijaki (ter vaši osnovnošolski prijatelji iz okoliških osnovnih šol) prebirali in prepevali svojo piezijo.

Obljubljamo zanimive nagrade za prva tri mesta v kategoriji recitiranje decimalk in v kategoriji piezija.

Prijavite se k eni izmed dejavnosti ali k obema, po želji, in sicer pri učiteljih matematike ali slovenščine (ki smo vam na voljo tudi za natančnejše informacije) do ponedeljka, 9. marca 2020. Prav tako do tega dne oddajte svoje literarne prispevke.

Bodite ustvarjalni.

Učitelji slovenščine in matematike

 

 

Navodila za pisanje piezije

Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (s prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:

  • zapisan je v zborni slovenščini;
  • ustreza zahtevam pifilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi; za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami;
  • besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano;
  • dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, obliko kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.);
  • besedilo še ni bilo nikjer objavljeno in ni sodelovalo na nobenem natečaju;
  • besedilo je avtorsko delo podpisane osebe.
Dostopnost