Predstavitev šole

Z znanjem, sodelovanjem in ustvarjalnostjo odpiramo vrata v svet

Zgodovina naše šole se piše šele drugo desetletje. V tem času smo jo skupaj z dijaki, ob podpori staršev in okolja oblikovali v ustanovo, kamor ljudje nasploh radi prihajamo, kjer dijaki dosegajo uspehe, tudi najvidnejše v domačem in širšem okolju.

Smo šola s posluhom. Smo in želimo biti vključeni v proces odraščanja in zorenja mladih. Ponujamo raznoliko znanje, smo ustvarjalni, verjamemo v odprtost misli, v odgovorno ravnanje, v sebi nosimo veselje do življenja in medsebojno spoštovanje. To delimo z dijaki in jim pomagamo, da razvijejo najboljše iz svojih obstoječih danosti. Prizadevamo si oblikovati spodbudno okolje, v katerem krepijo svoje sposobnosti, odprtost za nova spoznanja, poklicna znanja in veselje do dela, pozitiven odnos do sebe in drugih ter spoštovanje do sočloveka.

                                                                                                                                  Mojca Vrečko, namestnica ravnateljice