Select Page
V torek, 24. 9. 2019, so dijaki 2. letnika programa gimnazije v parku v Slovenski Bistrici izvajali terensko delo pri pouku biologije.Cilji te dejavnosti v okviru raziskovanja ekosistemov so bili, da dijaki z raziskovalnim, terenskim in teoretičnim delom ugotovijo in spoznajo žive in nežive dejavnike izbranega ekosistema, da razumejo funkcionalno povezavo biocenoze z biotopom, spoznajo postopek priprave na terensko delo, znajo izbrati in uporabiti ustrezne pripomočke, instrumente in različne metode dela za izbrano terensko delo ter izvesti kratko raziskavo,  jo ustrezno predstaviti in izdelati pisno poročilo o terenskem delu.
/

 

Skupinsko delo je za vsako skupino pomenilo svojevrsten izziv v omejenem časovnem razponu. Skupine so krožile med vsemi raziskovalnimi postajami, tako da so vsi dijaki dosegli vse zadane cilje. Določali so prisotne drevesne vrste, merili nežive dejavnike, kot so temperatura, pH, vlaga, svetloba. Merili so tudi obseg dreves, pulz v času mirovanja in gibanja ter spoznavali, določali in preštevali vrste živali, ki živijo v prsti ob potoku Bistrica.

Vera Cunk Manić, prof. biologije

Dostopnost