Select Page

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je 8. in 9. oktobra 2020 pod pokroviteljstvom SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) potekal SPIRIT Inovacijski kamp.

 Dogodka so se udeležili dijaki zaključnih letnikov programa Ekonomski tehnik, saj bodo pridobljeno znanje praktično uporabili in preizkusili v tekočem šolskem letu pri pripravi četrtega predmeta Poklicne mature.

Irena Linasi Rogač, Tim Valores, d. o. o.

Prvi dan je dijake nagovoril in motiviral Matjaž Štamulak, finančni in investicijski svetovalec, lastnik podjetja Cresus, premoženjsko svetovanje, naslednji dan pa se mu je pridružila Irena Linasi Rogač, ustanoviteljica, in direktorica podjetja Tim Valores, d. o. o.

Matjaž Štamulak, Cresus

Prav vse ideje, ki so nastale na Inovacijskem kampu, bodo med šolskim letom 2020/21 doživele svojo realizacijo. Ena od mnogih napotkov, ki so jih dijaki v dveh dneh pridobili je, »da ideja pridobi vrednost šele, ko je realizirana«. Dijaki bodo ideje realizirali v okviru projekta Moje podjetje pod okriljem Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Ustanovili bodo delniške družbe in tako praktično izvedli vse procese podjetniškega poslovanje. Rezultate in spoznanja bodo predstavili ob zaključku šolskega leta na posebej organiziranem dogodku na Srednji šoli Slovenska Bistrica.

Čeprav je bil inovacijski kamp le dvodnevni dogodek, so mladi pokazali veliko delovno vnemo in željo po ustvarjanju novega. Ravno zaradi takšne mlade generacije lahko z upanjem zremo v prihodnost.

Cirila Hajšek Rap, Andreja Šulek  in Simona Luetić, koordinatorice projekta SPIRIT

 

Dostopnost