Select Page

Damjan Dovnik iz 2. b je v letošnjem šolskem letu sodeloval na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Raziskoval je s področja astronomije, in sicer je s paralakso izmeril oddaljenost do zvezde Wolf 359, pri čemer se je pri meritvah in izračunih zmotil za manj kot 10 %. Pokazal je, da se da s hkratnim opazovanjem bližnjih zvezd z različnih opazovališč, ki so medsebojno dovolj oddaljena, zaznati premik na zvezdnem ozadju.

Prvo opazovališče je bila Slovenska Bistrica, drugo pa zelo oddaljena sonda New Horizons, ki je bila v času opazovanja precej daleč za Plutonom. Iz majhnega premika na zvezdnem ozadju in iz znane razdalje med sondo in Zemljo je izračunal oddaljenost zvezde. Z raziskovalno nalogo se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo potekalo 28. junija 2021 v Murski Soboti. Na tekmovanju se poteguje za zlato priznanje. Damjanu želimo uspešen zagovor naloge.

Mentor: mag. Marko Žigart

Slika: Damjan med zagovorom naloge na regijskem srečanju, ki je potekalo 19. aprila 2021 na daljavo

Dostopnost