Select Page

Geslo “Obnovimo našo Zemljo” nas ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje že 51. po vrsti želi opozoriti, da zgolj blažitev in prilagajanje nista edini poti pri spopadanju z okoljskimi izzivi.

Negativnim vplivom na okolje, kot so onesnaževanje zraka in tal, emisije toplogrednih plinov ali antropogenim posegom v naravno okolje, se lahko zoperstavimo na različne načine, na primer tako, da bomo uporabljali javni prevoz, zmanjšali količine odpadkov, izbrali trajnostne vire energije. Uspešnost ali neuspešnost pri spopadanju z okoljskimi izzivi ocenjujemo oz. merimo s spremljanjem raznih podatkov in trendov, ki jih ti v določenem obdobju izrisujejo.

 

 

Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so v ospredju opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanja okolja. V Sloveniji smo v letu 2019 izpustili v zrak 18,8 milijona ton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 ali 9 ton na prebivalca.

Statistični urad RS je pripravil zanimive podatke o okoljskih vsebinah, ki si jih lahko ogledate na: https://www.stat.si/Statweb/News/Index/8768.

Na mednarodni ravni je v času od 20. do 22. aprila predvidenih veliko aktivnosti: https://www.earthday.org/earth-day-2021/.

Združeni narodi objavljajo: https://www.un.org/en/observances/earth-day.

Jasna Županič

 

Dostopnost