Select Page

20 let Srednje šole Slovenska Bistrica – od izziva do uresničene priložnosti

 

V široki časovni dimenziji je dvajset let skromen jubilej, za Srednjo šolo Slovenska Bistrica pa dinamičen čas od negotovih začetkov do uresničene priložnosti. Jubilej zato doživljamo s prazničnim ponosom in z zadovoljstvom, da smo dano priložnost razvili v uspešno in sodobno šolo, hkrati pa tudi s skrbnostjo, da smo dostojni nasledniki dolge srednješolske tradicije na Slovenskobistriškem.

Letošnje leto je čas za premislek o našem delu in poslanstvu ter čas za premislek o novih izzivih. Je priložnost, da se srečamo vsi, ki smo sodelovali kadar koli in na kakršen koli način, in morda pod skupno streho zberemo več kot 3.300 mladih ljudi, ki smo jih v 20 letih vpisali v prve letnike naših izobraževalnih programov. Letošnje leto je čas, da se zahvalimo vsem, ki so nam stali ob strani in nam pomagali na naši mladi poti.

Zato je naš letošnji jubilej zame, prepričana pa sem, da tudi za dijake vseh dvajsetih generacij, za njihove starše, zaposlene ter druge sodelavce in prijatelje šole, izjemno lep in vesel dogodek.

Povezujejo nas skupne vrednote: znanje, ustvarjalnost, sodelovanje in odprtost, s katerimi ustvarjamo kulturo dobre skupnosti, ki temelji na odprti in podporni komunikaciji ter skupnih razvojnih ciljih. S pestrimi obšolskimi dejavnostmi, z mnogimi povezovanji, odličnimi prostorskimi pogoji in opremo za pouk je naša šola postala pomembno izobraževalno središče v okolju in širše, kar smo dosegli skupaj. Tako kažejo dobri učni dosežki, rezultati na tekmovanjih ter pri raziskovalnem in eksperimentalnem delu … Ne nazadnje so pokazatelj uspešnosti rezultati ob zaključku šolanja, in to na interni, predvsem pa na eksterni ravni, ki jih potrjuje vsaka generacija znova.

Zato povsem verjamem v uspešno prihodnost in nadaljnji razvoj šole, prežet z izzivi in odgovornostjo, ki jih pred nas postavljajo vsak posameznik in vsaka nova generacija. Za marsikoga ‘od zunaj’ je naše dinamično delo nepredstavljivo: iz osnovnih šol prihajajo k nam še otroci na pragu mladostništva, ki čez leta odhajajo kot mladostniki na pragu odraslosti. Življenje teh let je na ogled v šolski kroniki, letopisih, šolskih glasilih … in srcih. Šele tam se zgodbe zaokrožijo in polno zaživijo – v spominih na srednješolski čas.

Vsak posameznik zase – dijaki, profesorji in vsi zaposleni – in vsi skupaj smo z mnogimi zgodbami pustili sled ter tako sooblikovali podobo šole in v mnogočem tudi lastno podobo. Zahvaljujem se vsem – profesorjem, dijakom, staršem in vsem drugim, ki ste soustvarjali in bogatili zgodbo naše mladostne skupnost. Bodite z nami tudi v prihodnje …

Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica

Slovenska Bistrica, januar 2019

Dostopnost